มาแล้วสถิติเ ลข ออกวันเสาร์ย้อนหลัง 20ครั้ง

เปิ ดสถิติเลขออกวันเส าร์ย้อนหลัง 20 ครั้ง มีทั้งเลขซ้ำ

เลขเบิ้ ล รวมรวบจาก สำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล เช็ คเลขเ ด็ด เล ขปังที่นี่

สถิติเลขออกวันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565

ร างวัลที่ 1 เล ขที่ออก 620405

เลขท้ าย 2 ตัว 53

เลขหน้ า 3 ตัว 159 834

เลขท้ าย 3 ตัว 061 279

16 เมษายน 2565

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 395919

เลขท้ าย 2 ตัว 58

เลขหน้ า 3 ตัว 289 859

เลขท้ าย 3 ตัว 413 508

16 ตุลาคม 2564

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 386372

เลขท้ าย 2 ตัว 38

เลขหน้ า 3 ตัว 602 964

เลขท้ าย 3 ตัว 295 798

1 สิงหาคม 2563

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 569391

เลขท้ าย 2 ตัว 92

เลขหน้ า 3 ตัว 575 931

เลขท้ าย 3 ตัว 578 809

1 กุมภาพันธ์ 2563

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 589227

เลขท้ าย 2 ตัว 06

เลขหน้ า 3 ตัว 259 552

เลขท้ าย 3 ตัว 375 927

16 พฤศจิกายน 2562

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 017223 เลขท้ าย 2 ตัว 32

เลขหน้ า 3 ตัว 164 640

เลขท้ าย 3 ตัว 085 194

1 มิถุนายน 2562

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 516461 เลขท้ าย 2 ตัว 46 เลขหน้ า 3 ตัว 589 713 เลขท้ าย 3 ตัว 215 560

16 มีนาคม 2562

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 724628 เลขท้ าย 2 ตัว 64 เลขหน้ า 3 ตัว 148 883 เลขท้ าย 3 ตัว 154 877

16 กุมภาพันธ์ 2562

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 074824 เลขท้ าย 2 ตัว 56 เลขหน้ า 3 ตัว 881 910 เลขท้ าย 3 ตัว 612 879

1 ธันวาคม 2561

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 021840 เลขท้ าย 2 ตัว 67 เลขหน้ า 3 ตัว 045 307 เลขท้ าย 3 ตัว 561 988

1 กันย ายน 2561

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 734510 เลขท้ าย 2 ตัว 26 เลขหน้ า 3 ตัว 464 512 เลขท้ าย 3 ตัว 097 202

16 มิถุนายน 2561

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 223131 เลขท้ าย 2 ตัว 46 เลขหน้ า 3 ตัว 432 507 เลขท้ าย 3 ตัว 132 868

16 ธันวาคม 2560

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 955596 เลขท้ าย 2 ตัว 89 เลขหน้ า 3 ตัว 616 836 เลขท้ าย 3 ตัว 290 938

16 กันย ายน 2560

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 170143 เลขท้ าย 2 ตัว 71 เลขหน้ า 3 ตัว 172 647 เลขท้ าย 3 ตัว 340 388

1 กรกฎาคม 2560

ร างวัลที่ 1 เล ขที่ออก 112360 เลขท้ าย 2 ตัว 26 เลขหน้ า 3 ตัว 226 489 เลขท้ าย 3 ตัว 005 688

1 เมษายน 2560

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 392785 เลขท้ าย 2 ตัว 80 เลขหน้ า 3 ตัว 020 057 เลขท้ าย 3 ตัว 500 709

16 กรกฎาคม 2559

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 449764 เลขท้ าย 2 ตัว 55 เลขหน้ า 3 ตัว 552 734 เลขท้ าย 3 ตัว 158 925

16 เมษายน 2559

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 221609 เลขท้ าย 2 ตัว 87 เลขหน้ า 3 ตัว 008 228 เลขท้ าย 3 ตัว 507 523

1 สิงหาคม 2558

ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 518677 เลขท้ าย 2 ตัว 53 เลขท้ าย 3 ตัว 333 598 648 889

16 พฤษภาคม 2558 ร างวัลที่ 1 เลขที่ออก 011421 เลขท้ าย 2 ตัว 38 เลขท้ าย 3 ตัว 484 799 851 928

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *