ลุงไร้บ้าน วาดแบงก์ขึ้นมาเองจ่า ยค่ าอาหาร เจ้าของร้านรู้แต่ ปล่อยให้กินฟรีมา 7 ปี

การที่คนในสังคมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกันนั้น นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เหมือนอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

เจ้าของแผงร้านก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่ง ได้รับกระดาษที่วาดรูปเป็นเงิ นแทนค่ าอาหาร จากชายไร้บ้าน

ที่เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใจบุญรายนี้เปืดเผยว่า คุณตารายนี้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเขากว่า 7 ปีแล้ว
ซึ่งส่วนมากคุณตาจะนำแบงก์ที่เขาวาดรูปเองมายื่นให้ แต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าอะไร กลับให้คุณตาได้กินฟรีมาตลอด 7 ปี

หากเป็นเจ้าของร้านคนอื่นๆ อาจจะเลือกแจ้ งตำรว จ หรือไล่ชายชราออกไปจากร้าน แต่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกลับเลือกที่จะรับเงิ นที่ชายชราวาดเองนั้น

และให้กิ นก๋วยเตี๋ยวฟ รีๆ เจ้าของร้านเผยอีกว่า บางครั้งชายชราก็นำแบงก์จริงๆ มาให้ แต่เขาก็จะคิดราคาแค่ชามละ 9 บาทเท่านั้น (2 หยวน)

เจ้าของร้านคนดังกล่าว ซึ่งเขามองว่า คนเราทุกคนควรจะช่ว ยกันดูแลคนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และยินดีที่จะมอบก๋วยเตี๋ยวให้คุณตาชราคนนี้ไปกินแบบฟรีๆ แม้เขาจะไม่ได้กำ ไรอะไร แต่ความสุขทางใจนั้นสำคัญที่สุดแล้ว

เมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาชื่นชมเจ้าของร้านเป็นจำนวนมาก ที่ไม่คิดว่าชายชราจะมาหลอกอะไร

แต่เมื่อเห็นว่าเขาต้องการความช่ว ยเหลือจริงๆ ก็พร้อมหยิบยื่นน้ำใจให้ไม่หวังผ ลตอบแทน และขอให้กิ จการของเขามีความเจริญรุ่งเรือง

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาให้ดูกันอีกครั้ง เพื่อขอชื่นชมน้ำใจเจ้าของร้าน แอดก็ขอคาราวะด้วย

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post