วิธียื่นอุทธ รณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบเลยก่อน 1 พ.ค.66

เรียกได้ว่ามีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับคนที่ไม่ผ่านยังมีโอกาส หลัง กระทรวงการคลัง ประกาศผล ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ในวันที่ 1 มี.ค.66 พร้อมกับให้ยืนยันตัวตนต่อหน่วยงานที่รัฐกำหนดไว้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบนี้ มีผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ทั้งหมด 22 ล้านคน และมีผู้ผ่านเกณฑ์รอบสุดท้าย 14 ล้านคน โดยมีถึง 8 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณ์ ได้โดย

อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1.ธนาคารออมสิน

2.ธนาคารกรุงไทย

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

5.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

6.สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

7.ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

การยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ทำได้ภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2566

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *