หัวใจสำนึกคุณ ร้ องไ ห้บนรถขนจะไปตลาด ก้มกราบน้ำตาไหลเมื่อพระท่านไ ถ่ชีวิ ตให้

ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี มีหลายๆวัดได้จัดทำโครงการไ ถ่ชีวิ ตโ ค-กร ะบื อขึ้น พร้อมกับเชิญชวน ญาติโยมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จะเป็นตัวหรือสมทบกัน บ ริ จ า ค ก็ได้ ไม่มีข้อกำหนด ซึ่งแต่ละปีนั้นมีชาวพุทธได้ร่วมกัน บ ริ จ า ค เงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าโครงการฯนี้เป็นโครงการฯที่ดีเพื่อช่วยชีวิต สั ต ว์ ผู้ บ ริ จ า ค ฯได้บุญกุศลมาก

การช่วยเหลือคนหรือ สั ต ว์ ให้รอดพ้นจากความ ต า ย ไม่ว่าจะเป็น สั ต ว์ น้อยหรือ สั ต ว์ ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็น สั ต ว์ ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน การที่โค-กระบื อต้องถูกจับไปโรง ฆ่ า สั ต ว์ จะทำให้มีจิตใจที่ เ ศ ร้ า หมอง

หลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของ สั ต ว์ เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังโรง ฆ่ า สั ต ว์

เห็นแล้วน่าสงสารจับใจ เมื่อจิตใจ เ ศ ร้ า หมองก่อน ต า ย โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การไ ถ่ชีวิ ตโ ค-กระบื อจึงหมายถึงช่วยให้ สั ต ว์ ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยช่วยให้จิตไม่ เ ศ ร้ า หมองทรมานก่อน ต า ย นั่นเอง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล ได้มีการ โ พ ส ต์ รูปภาwเหตุการณ์ของวั วตัวหนึ่ง ที่ทำท่าทางคล้ายกับขอบคุณพระสงฆ์ที่ช่วยไ ถ่ชีวิ ตมาจากโ ร งเ ชื อ ด โดยทางเจ้าของเฟซบุ๊กได้ระบุระบุข้อความเอาไว้ว่า…

หัวใจสำนึกคุณ ร้องไห้บนรถขนจะไปตลาด wอฉันบอกจะไถ่น้ำตาก็ใหล wอไถ่เเล้วก็ตามภาwที่เห็น

อานิสงส์ของการไ ถ่ชีวิ ตโ คกระบื อและคำอธิษฐานเพื่อให้กุศลสัมฤทธิ์ผล

ใครที่กำลังมีความ ทุ ก ข์ ใจ เจ็บป่ วยเพราะมี โ ร ค ภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุยืนยาว สุขภาwร่างกายแข็งแรง

ทั้งนี้อานิสงส์ที่ได้จากการไ ถ่ชีวิ ตโค กร ะบื อ​ อานิสงส์มีอายุที่ยืนยาว ปราศจากสรรพ ทุ ก ข์ สรรพโศก สรรพ โ ร ค สรรพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์​

เรื่องคั บแค้ นใจจะคลายและหายไป เป็นที่เคารพเมตตาทั้ง ๓ โลก (เพราะโค กระบือ เป็น สั ต ว์ ใหญ่​ ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์ อยู่ติดใกล้ชิดกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด​ ระหว่างแม่ลูกเหมือนดั่งมนุษย์) เรื่อง ทุ ก ข์ โ ศ ก หมดไป

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ

1 มีอายุยืนยาว มีสุขภาwร่างกายที่แข็งแรง

2 ปราศจาก ทุ ก ข์ โศก โ ร ค ภั ย

3 แก้ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร มจากการเจ็บป่วยด้วย โ ร ค ก ร ร ม

4 ต่ออายุ ให้รอดพ้นจาก เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม ที่เรียกว่าชะตาขาด

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล เรียบเรียงโดย ปริญญาชีีวิต

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *