7 ชีวิตแออัดในกระท่อมไม้เก่า ๆ

วันนี้เราเรื่องราวสุดน่าสงสาร หลังคุณครูประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือผู้ใจบุญรับบริจ าคสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนชั้น ป.1 หลังเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แสนลำบาก 7 ชีวิตแออัดในกระท่อมไม้เก่าๆ ที่จะเรียกว่าบ้านก็เรียกได้ไม่เต็มป าก

คุณครูหลายคนต้องเสียน้ำต าเมื่อเห็นสภาพบ้านของน้องปรมิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ที่มีสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก บ้านของน้องปรมิน หลังนี้จะเรียกว่า บ้านก็พูดได้ไม่เต็มปาก เป็นเพียงบ้านไม้เก่า ๆ กันแดดกันฝนชั่วคราว ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้าใช้ หากเด็ ก ๆ ไม่มีห้องน้ำ ตกอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ เรียกได้ว่าเป็นสภาพบ้านที่ไร้ความปลอดภั ย มีผลทางจิตใจของเด็ ก การพักผ่อนนอนหลับ ไม่เต็มอิ่ม

น้องปรมิน มีพี่ร่วมบิดามารดา ทั้งหม ด 3 คน ทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนชั้น ป. 1 และมารดาป่ว ย เป็นโร ค วั ณโ ร ค ส่วนบิดาได้ทิ้ งพวกเขาไปกว่า 3 ปี มีเพียงคุณตาเพียงคนเดียว ที่มีร ายได้ จากการ รับจ้ างเลี้ยงเป็ด วันละ 50 บ าท ที่ต้องดูแล 7 ชีวิตในแต่ละวัน ผู้อำนวยการ และคุณครูประจำชั้น ได้ให้การช่ วยเหลื อโดยระบบดูแลช่ วยเหลื อมาโดยตลอด

ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่เปิดรับเงิuบริจ าคหากท่านประสงค์จะช่ วยเหลื อเด็ กโดยการบริจ าคสิ่งของสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ของโรงเรียนเลยครับ เด็ กชายปรมินทร์ กลมกล่อม โรงเรียนวัดสิริสุขาราม หมู่ ที่4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 โทร 095-805-0478

แหล่งที่มา: bigberm

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *