‘ครูจิ๋ว’ ครูผู้ไม่เลือกความสบาย ช่วยเด็กเຣ่ຣ่อนได้เรียน-มีอาชีพ

พาคุณผู้ชมไปรู้จัก “ครูจิ๋ว” ครูผู้ไม่เลือกความสบาย แต่เลือกที่จะเป็น “ครูข้างถนน” อุทิศตนสอนเด็กตามไซต์ก่อสร้าง ทั้งยังช่วยให้เด็กเร่ร่อนทั่วไปได้เข้าถึงการศึกษาและมีอาชีพ มีที่ยืนในสังคม

แม้จะฐานะຍๅกจนและกำພร้ๅพ่อ แต่ด้วยความมุมานะใฝ่เรียน ทำให้ “ครูจิ๋ว” ทองพูล บัวศรี ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน

ช่วยต่ออนาคตด้านการเรียน ขณะเดียวกัน ครูจิ๋วต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย โดยทำงานสารพัด เพื่อให้สามารถเป็นเสาหลักส่งเสียน้องๆ อีก 7 คนได้มีโอกาสเรียนด้วย

“ครูจิ๋วก็เรียนหนังสือด้วย ทำงานด้วย รับจ้ๅงทุกอย่าง ตั้งแต่เขียนหนังสือให้ครู คัดลายมือ ครูสอนพิเศษ”

ขอเลือก “กตัญญู” แทนการอยากเป็น “ครูบนดอย”!! “ตอนเรียนจบ (ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา) เราอยากทำงานบนดอย

แต่แม่บอกว่า อย่าไปเลย มันไกล เราเป็นลูกสาวคนโต ต้องดูแลน้องๆแทนแม่ แม่บอกไม่รู้แม่จะตๅຍวันไหน เลยต้องมีคนโตคอยประคับประคอง”

“ครู”…ผู้ไม่เลือกความสบาย!! ครูส่วนใหญ่อาจเลือกประกอบวิชาชีพครูตามโรงเรียนทั่วไป ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน

แต่ “ครูจิ๋ว” เลือกที่จะเป็นครูข้างถนน สอนเด็กຍๅกจนเด็กด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อน

เด็กลูกกรรมกรก่อสร้างตามไซต์งานต่างๆ โดยไม่เลือกว่า เด็กเหล่านั้นจะเป็นเด็กไทยหรือต่ๅงด้ๅว

“หน้าที่ของครูเดินสอนในแหล่งก่อสร้าง ก็คือไปขอเขาสร้างโรงเรียนในไซต์งานก่อสร้าง ไม่ใช่เราสร้างนะ หมายถึง

ผู้รับเหมาต้องสร้างโรงเรียนให้เรา แต่ผู้รับเหมาเขาก็ มาทำไม? วุ่นวๅย เขาไม่เห็นความสำคัญ

มันใช่ครูจริงหรือเปล่า? มาเดินแหล่งก่อสร้าง จบครูมาหรือเปล่า? หรือเป็นพวกหลอกลวง?”

ข้อมูลและรูปภาพ: news1live., research.eef.or.th

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post