ครูพา 2 พี่น้องมาเก็บของในเพิงพักอาศัย หลังพ่อเสีຢกะทันหัน

สุดเ ศ ร้ าใจไม่รู้อน าค ตจะเป็นยังไง ทำโซเชียลจุ ก อ กแห่ให้กำลังใจล้ นห ล าม จนกลายเป็นไ ว รั ลชั่ วข้ามคืน
เป็นเรื่องราวน่าเห็นใจที่ถูกเผยแ พ ร่ในโลกออนไลน์ หลังจากผู้ใช้ TikTok @natta_nuta ซึ่งเป็นคุณครูโ ร งเรียน
ประถมแห่งหนึ่ง ได้โพสต์คลิปขณะกำลังพา 2 นักเรียนซึ่งเป็นพี่น้องกันมาเก็บข้าวของที่บ้าน

โดยในคลิปคุณครูเขียนไว้ว่า “เมื่อพ่อของนักเรียนในห้องเ สี ยชีวิ ตกะทันหัน พามาเก็บเสื้อผ้า สภ าพคือ
น่าสงส ารมาก ๆ แม่ก็เ สี ยชีวิ ต พ่อก็มาเ สี ยชีวิ ตอีก หนูจะใช้ชีวิ ตต่อไปยังไง”
จากคลิปจะเห็นเป็นภาพของ 2 พี่น้องกำลังเข้ามาเก็บของในบ้านของตนเอง ที่วันนี้ไม่มีพ่ออยู่อีกแล้ว

บรรย ากาศชวนห ดหู่และสะเ ทื อ นใจมากขณะที่ชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจอย่ า งล้ นหล าม
จนกลายเป็นคลิปไวรั ลชั่ วข้ามคืน มีผู้ที่เข้ามารับชมมากกว่า 1.5 ล้ านครั้ง นอกจากนี้ หลายคนออกตัว
อย ากช่วยเหลือน้องเป็นอย่ างมาก ทั้งอย ากจะรับน้องไว้เลี้ยงดูทั้ง 2 คน รวมทั้งเสนอแนวทางอนาค ต

ของน้องกันอย่ างมากมายและล่ าสุด คุณครูได้มาอัปเ ด ตเรื่องราวของเด็กทั้ง 2 คนว่า ขอบคุณทุกคนที่สงส ารน้อง
ไม่คิดว่าจะมีคนเห็นใจน้องมากขนาดนี้ ตอนนี้น้องไปอาศัยอยู่กับย่ าที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และวันพฤหัสนี้
ครูจะไปวางพ วงหรี ดในงานพ่อนักเรียน แล้วจะอัปเ ด ตชีวิ ตน้องให้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก TikTok @natta_nuta

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *