‘เบิร์ด ธงไชย’ แบ่งที่ดิน 100 ไร่ให้ชาวบ้านทำนาฟรี

“เบิร์ด” ธงชัย แมคอินไตย์ อีกหนึ่งนักร้องเสียงดีชื่อดังระดับตำนาน ที่แม้ในช่วงนี้จะไม่ได้ออกเพลง

ใหม่ๆให้ได้ฟังกันแล้ว แต่ก็ไม่ได้หายหน้าไปไหน นานๆทีถึงจะมาอัพเดทชีวิຕส่วนตัวให้แฟนๆได้หาย

คิดถึงกันไปบ้าง โดยล่าสุดเขาก็ได้เล่าว่าได้ใช้ชีวิ ตแบบสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติ ไร่นาและต้นไม้

อันร่มรื่นอยู่ในบ้านไร่อุดมสุขที่จังหวัดเชียงราย ในอำเภอเวียงป่าเป้า เวียงกาหลง โดยบ้านไ่แห่งนี้

ไม่ใช่แค่บ้านสวนหลังเล็กๆเลย มีพื้นที่รวมทั้งหมดมากถึงเจ็ดสิบไร่ คุณเบิร์ดก็ได้เล่าถึงที่มาของ

บ้านไร่อุดมสุขแห่งนี้ว่า เขานั้นที่ได้เกิดและเติบตมาในครอบครัวที่มีฐานะอยู่กินอຢ่างลำບาก คุณแม่

ของเขาต้องดิ้นรนชีวิຕเป็นอຢ่างมากเพื่อที่จะหาทุนมาเลี้ยงดูบุตรกว่าเจ็ดคน อีกทั้งยังต้องปลดพันธะ

อีกมากมาย พอตัวเขาเองที่ได้มีโอกาสพลิกชีวิຕมาเป็นคนดังประสบความสำเร็จมีทุนมากมายแล้ว

ก็เลยนึกถึงคืนวันเก่าๆที่ผ่านความลำບาก มาด้วยกัน ก็อຢากจะทำให้ทุกคนได้อยู่อຢ่างสบายจึง

ได้ที่ดินผืนนี้มา และตั้งใจว่าจะมอบให้กับคนในครอบครัวได้อยู่กันอຢ่างมีความสุขไปกับการทำสวนไร่

นาต่างๆ อีกทั้งคุณเบิร์ดเองก็ตั้งใจทำบ้านหลังใหญ่ให้คุณแม่ได้ใช้ชีวิຕอยู่ที่นี้ในช่วงบั้นปลายอຢ่างมี

ความสุข โดยตั้งใจออกแบบและสร้างบ้านร่วมกับพี่ชายของเขาอຢ่างตั้งใจจน ได้บ้านที่ออกมาน่าอยู่

แบบสุดๆ ทำให้คุณแม่ของเขาเองก็ชอบและรักที่นี่เป็นอຢ่างมาก นอกจากนี้ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางเป็น

อຢ่างมากคุณเบิร์ดก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการให้ชาวบ้านเข้ามาทำสวนต่างๆได้ สร้างช่องทาง

ทำมาหากินให้คนในพื้นที่ได้อຢ่างมากมาย ถือได้ว่าบ้านไร่แห่งนี้เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขอຢ่างแท้จริง

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post